Reglement Apollo Open Wintertoernooi

Reglement Apollo Wintertennistoernooi 2020

1. Voor dit open toernooi geldt het toernooireglement 2020 van de K.N.L.T.B.

2. De deelnemers moeten lid zijn van de K.N.L.T.B.

3. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige ledenpas van 2019 of 2020 en zijn verplicht die voor het spelen van hun eerste partij ter identificatie aan de toernooileiding te overhandigen.

4. Er wordt gespeeld met de speelsterkte 2020.

5. Alle partijen worden om twee gewonnen sets gespeeld met een tiebreak op de stand 6-6.

6. Het toernooi wordt gespeeld van zaterdag 1 februari tot en met zondag 9 februari 2020.

7. Een dubbelspel wordt alleen geaccepteerd indien van beide spelers een inschrijving is ontvangen.

8. De maximum toernooicapaciteit is vastgesteld op 200 partijen. Bij overschrijving wordt er geselecteerd op beschikbaarheid.

9. Men kan maximaal voor 2 onderdelen inschrijven. Inschrijven kan alleen online via wintertoernooi.nl of toernooi.nl

10. Indien bij de inschrijving geen verhinderingen zijn opgegeven, wordt de deelnemer geacht er geen te hebben. Als bij inschrijving kenbaar wordt gemaakt dat de deelnemer beschikbaar is in het voorweekend van 1 en 2 februari 2020 van het toernooi, kan de deelnemer deze beschikbaarheid alleen herroepen als hij aantoonbare verplichtingen heeft in een goedgekeurd toernooi in de voorafgaande speelweek.

11. Voor het finaleweekend 8 en 9 februari 2020 worden geen verhinderingen geaccepteerd.

12. De toernooileiding kan de inschrijving van iemand weigeren en is verplicht de gronden van de weigering aan de betrokkene(n) mede te delen

13. Slechts voor de eerste te spelen partij ontvangt u een oproep via email. Vervolgwedstrijden verneemt u na uw gespeelde partij. U krijgt uiterlijk 26 januari 2020 bericht.

14. Bericht van eventuele uitloting ontvangt u via email uiterlijk 27 januari 2020.

15. De kosten van deelname bedragen € 11,50 per persoon per onderdeel en zal na acceptatie van de deelnemer na de door de bondsgedelegeerde goedgekeurde loting via eenmalige machtiging voor een automatische incasso in week 5 van 2020 worden geïncasseerd. Deelnemers zijn gehouden het inschrijfgeld te voldoen voor elk onderdeel waarin zij worden opgenomen, onafhankelijk van het deelnemen.

16. De partijen worden door de weeks vanaf 18.00 uur op de 4 indoor tapijtbanen van Sportcentrum West-Friesland gespeeld. Na 22.45 uur behoeven geen partijen meer begonnen te worden. In de weekends zal gestart worden om 9.00 uur.

17. Er wordt gespeeld met Wilson US Open tennisballen.

18. Er worden per onderdeel 2 prijzen beschikbaar gesteld.

19. Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting, het juiste schoeisel te dragen voor het spelen op tapijtbanen en gekleed te gaan tijdens de wedstrijden in algemene aanvaarde tenniskleding. De reclamecode is niet van toepassing. Tevens is de deelnemer verplicht minstens 15 minuten voor aanvang van zijn partij zich bij de toernooileiding te hebben gemeld. De speler dient na afroep, door of namens de toernooileider, met 5 minuten speelklaar op de baan te staan.

20. De inschrijving voor het toernooi sluit op 19 januari 2020 om 23.00. De toernooileiding behoudt zich het recht voor om nummers en onderdelen samen te voegen of geheel te laten vervallen. Terugtrekken van inschrijving voor deelneming aan het toernooi mag tot uiterlijk 19 januari 2020 om 23.00 uur en dient schriftelijk, per e-mail of via toernooi.nl te gebeuren. Niet-reglementair terugtrekken uit het toernooi kan leiden tot registratie van de deelnemer in het bondsgedelegeerde rapport en aanmelding bij de Landelijke Commissie Administratieve Overtredingen

21. Alle bij de inschrijving verstrekte en verzamelde (gewone) persoonsgegevens, zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van dit toernooi en mogelijk voor een uitnodiging voor een volgende editie van dit toernooi. De wedstrijdresultaten zullen na de finales worden verstrekt aan de KNLTB (incl. Bondsgedelegeerde) voor verwerking. Als je wilt weten wat de KNLTB met je gegevens doet, kijk dan op https://www.knltb.nl/over-knltb/privacy/privacy-statement/ De toernooileiding is binnen de toernooiorganisator verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens.

22. Om te kunnen meedoen aan een onderdeel met een leeftijdsbegrenzing dient men vóór 1 januari 2020 die leeftijdsaanduiding te hebben bereikt.

23. In het geval, waarin deze toernooibepalingen niet voorzien, beslist de toernooileiding.

 

ACCOMMODATIE EN TOERNOOILEIDING

 

Adres tennishal :          Sportcentrum West-Friesland
                                       Breeuwhamer 21
                                       De Goorn

Toernooicommissie :   Christian Blank
                                       Ilona Beuling
                                       Deavy Bos
                                       Fren Vlaar
                                       Rieneke Blank
                                       Marcel Haan                         

Toernooileider :           Christian Blank

Tel tijdens toernooi :  06 3011 6560

Email :                    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.     

 

Bondsgedelegeerde :  Wil van Erp

Tel tijdens toernooi :  06-53362161

Email :                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.